Aanbod voor bedrijven

Er zijn twee mogelijkheden die aan individuele wensen en behoeften van de cliënt of het bedrijf aangepast kunnen worden.

1. Kerntalentenanalyse

Bij de eerste mogelijkheid vult de cliënt thuis een online-vragenlijst in over activiteiten die hij/zij als kind leuk vond. Daarna volgt een afspraak met een gecertificeerde kerntalentenanalist. Tijdens deze afspraak bespreekt de kerntalentenanalist de vragenlijst met de cliënt. De cliënt krijgt dan al direct mondeling een eerste terugkoppeling en toelichting. Na afloop wordt de uitslag van de kerntalentenanalyse opgestuurd. Deze mogelijkheid is vooral geschikt voor het verkennen van talenten van een afdeling of team.  Kosten: 695 Euro per werknemer plus eventuele reiskosten. Wanneer u voor meerdere werknemers in dezelfde periode een kerntalentenanalyse wilt laten afnemen, maken wij een gerichte offerte voor u.

2. Kerntalentenanalyse plus diepte-interview

Bij de tweede mogelijkheid neemt de kerntalentenanalist bovendien een diepte-interview af, en vraagt hij/zij de cliënt naar voor de kerntalentenanalyse belangrijke gebeurtenissen. Na afloop wordt een zeer uitgebreid verslag met advies opgestuurd. Daarin wordt de ontwikkeling van je kerntalenten gekoppeld aan achtergrond en levensloop. De risicofactoren voor een burn-out of bore-out worden toegelicht en mogelijke levensparadoxen. Bij deze mogelijkheid ontvangt alleen de cliënt het verslag tenzij het van tevoren anders is overeengekomen. Nadat de cliënt het verslag heeft ontvangen volgt er binnen twee weken een telefonische nabespreking van een half uur. Kosten: 1595 Euro.

Stichting Galileo brengt geen btw in rekening.

Omdat Stichting Galileo geen winstoogmerk heeft, zijn de prijzen gematigd.

Indien u binnen de werkkostenregeling de kosten van een kerntalentenanalyse aanwijst als gerichte vrijstelling (zie paragraaf 20.1.3 van het Handboek Loonheffingen), bent u over de kosten van de kerntalentenanalyse geen loonbelasting verschuldigd.