Aanbod voor bedrijven

Onderstaande mogelijkheden kunnen worden aangepast aan individuele wensen en behoeften van de cliënt en het bedrijf.

1. Kerntalentenanalyse basis

Bij de eerste mogelijkheid vult de cliënt thuis een online-vragenlijst in over activiteiten die hij/zij als kind leuk vond. Daarna volgt een afspraak met een gecertificeerde kerntalentenanalist. Tijdens deze afspraak bespreekt de kerntalentenanalist de vragenlijst met de cliënt. De cliënt krijgt dan al direct mondeling een eerste terugkoppeling en toelichting. Na afloop wordt de uitslag van de kerntalentenanalyse opgestuurd. Deze mogelijkheid is vooral geschikt voor het verkennen van talenten van een afdeling of team.  Kosten: 735 Euro per werknemer plus eventuele reiskosten. Wanneer u voor meerdere werknemers in dezelfde periode een kerntalentenanalyse wilt laten afnemen, maken wij een gerichte offerte voor u.

2. Kerntalentenanalyse plus diepte-interview

Bij de tweede mogelijkheid neemt de kerntalentenanalist bovendien een diepte-interview af, en vraagt hij/zij de cliënt naar voor de kerntalentenanalyse belangrijke gebeurtenissen. Na afloop wordt een zeer uitgebreid verslag met advies opgestuurd. Daarin wordt de ontwikkeling van je kerntalenten gekoppeld aan achtergrond en levensloop. De risicofactoren voor een burn-out of bore-out worden toegelicht en mogelijke levensparadoxen. Bij deze mogelijkheid ontvangt alleen de cliënt het verslag tenzij het van tevoren anders is overeengekomen. Nadat de cliënt het verslag heeft ontvangen volgt er binnen twee weken een telefonische nabespreking van een half uur. Kosten: 1690 Euro.

3. Beroepskeuzetest met adviesgesprek

De beroepskeuzetest kan gecombineerd worden met ieder van de bovengenoemde mogelijkheden van kerntalentenanalyses en wordt na de uitslag van de kerntalentenanalyse afgenomen. Hierbij maak je een keuze uit beroepen en branches die je aanspreken. Je leert hoe je de lijst met jouw kerntalentencombinatie naast je lijst met je favoriete beroepen en branches kunt leggen om te onderzoeken of je talenten aansluiten bij de competenties en vaardigheden die bij je beoogde keuze gevraagd worden. Kosten: 315 Euro incl. box met kaarten.

Stichting Galileo brengt geen btw in rekening.

Omdat Stichting Galileo geen winstoogmerk heeft, zijn de prijzen gematigd.

Indien u binnen de werkkostenregeling de kosten van een kerntalentenanalyse aanwijst als gerichte vrijstelling (zie paragraaf 22.1.3 van het Handboek Loonheffingen), bent u over de kosten van de kerntalentenanalyse geen loonbelasting verschuldigd.

info@stichtinggalileo.nl