Kerntalenten

Wat zijn kerntalenten?

Er zijn 23 kerntalenten, waaronder creativiteit, organisatietalent, zin voor initiatief, emotionele talenten op individueel niveau en op groepsniveau, rationaliteit, commercialiteit, naar buiten treden, etc.

Al je kerntalenten samen weerspiegelen je ‘aard’, je ‘potentieel’ en je ‘intrinsieke motivatie’. Ze vormen de blauwdruk van je persoonlijkheid met al jouw sterktes en zwaktes. Je aard is je karakter, je persoonlijkheid. Jouw potentieel is het ‘talent’, al dan niet ontwikkeld, dat wat je goed zou kunnen, mits je daarvoor de benodigde fysieke en intellectuele capaciteiten hebt en de juiste opleiding en ervaring. Je intrinsieke motivatie is wat je leuk vind en echt graag doet. Samen vormen de kerntalenten je set van sterke en minder sterke eigenschappen en bepalen de mogelijkheden waarover je beschikt.

Levensgebeurtenissen, cultuur, opvoeding, intelligentie, geslacht, enz. hebben invloed op de ontwikkeling van jouw kerntalenten. Iedereen heeft sterke, halve en kleine kerntalenten. De sterke kerntalenten vormen de bron van je positieve krachten en geven je energie. Het liefst vind je 80-85 % van je sterke kerntalenten in je baan terug om energieverlies te voorkomen en om met plezier te (blijven) werken.

Waarvoor is de kennis van je kerntalenten zinvol?

Een goed inzicht in jouw persoonlijkheid met al je sterktes en zwaktes heb je nodig wanneer je een belangrijke keuze in je leven moet maken, zoals voor een vakkenpakketkeuze op school, voor een studie of opleiding, een beslissing over een beroep of job of bij vragen in je relaties.

1621316052982