Hoe werkt de kerntalentenanalyse?

Bij deze methode hoef je geen ingewikkelde dingen te doen. De kerntalentenanalist doet het werk. Jij vult alleen een vragenlijst in. Het is een bijzondere vragenlijst. Alle vragen hebben betrekking op spelletjes en activiteiten die je in de kindertijd (voor de puberteit tussen 4 en 12 jaar) mogelijk hebt gedaan. Op een schaal van 0 – 100 kun je aangeven hoe leuk of niet leuk je iets vond om te doen. Wat je toen heel leuk vond, zegt alles over je sterke kerntalenten.

Het invullen van de vragenlijst ervaren mensen als zeer plezierig omdat je gevraagd wordt je de leuke dingen te herinneren. De kerntalentenanalyse werkt inspirerend en er komt veel positieve energie vrij die tot positieve actie aanzet.

Diepte-interview
Na het invullen van de kerntalentenvragenlijst is optioneel een diepte-interview. Daarin worden je persoonlijke levensloop en levensgebeurtenissen in kaart gebracht die een rol hebben gespeeld in je vorming, groei en ontwikkeling. Je levensloop kan immers invloed hebben gehad op het ontwikkelen van je kerntalenten.