Re-integratie voor UWV- cliënten

In samenwerking met Hoogbegaafd in Bedrijf bieden we Re-integratiediensten aan. Het gaat om ‘Werkfit maken’ trajecten in opdracht van het UWV. ‘Werkfit maken’ is voor mensen die het werk nog niet kunnen hervatten. ‘Werkfit maken’ helpt om geschikt te worden voor werk of het volgen van een opleiding.

‘Werkfit maken’ is bestemd voor:

  • Cliënten met een AG-uitkering; Het kan dan gaan om een WGA-, WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering.
  • Cliënten met een ZW-uitkering. Dit zijn flexwerkers en mensen die tijdens hun werkloosheidsperiode arbeidsongeschikt worden.

Sinds 1 januari 2019 zet het UWV deze dienst ook in voor:

  • Cliënten die na afloop van de wachttijd geen recht hebben op een WIA-uitkering, maar op een WW-uitkering omdat ze minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn geacht; (WIA<35%)
  • Cliënten die na afloop van het eerste Ziektewetjaar niet langer een recht op een uitkering op grond van de Ziektewet hebben, maar op een WW-uitkering (ZW<35%)

Aanmelden kan via je UWV-contactpersoon. Zie voor deze dienstverlening ook:

https://www.hoogbegaafdinbedrijf.nl/uwv