Re-integratie voor UWV- cliënten

In samenwerking met Hoogbegaafd in Bedrijf bieden we Re-integratiediensten aan in opdracht van het UWV.

Praktijkassessment
Dit assessment is bedoeld voor cliënten die het moeilijk vinden in te schatten wat de mogelijkheden zijn om te werken.

Naar Werk
‘Naar Werk’ bestaat uit de begeleiding naar een nieuwe baan: solliciteren, netwerken en jobhunting.

Werkfit Maken
Dit traject is erop gericht om cliënten weer geschikt te maken om het werk te hervatten.

‘Werkfit maMken’ is bestemd voor:

  • Cliënten met een AG-uitkering; Het kan dan gaan om een WGA-, WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering.
  • Cliënten met een ZW-uitkering. Dit zijn flexwerkers en mensen die tijdens hun werkloosheidsperiode arbeidsongeschikt worden.

Sinds 1 januari 2019 zet het UWV deze dienst ook in voor:

  • Cliënten die na afloop van de wachttijd geen recht hebben op een WIA-uitkering, maar op een WW-uitkering omdat ze minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn geacht; (WIA<35%)
  • Cliënten die na afloop van het eerste Ziektewetjaar niet langer een recht op een uitkering op grond van de Ziektewet hebben, maar op een WW-uitkering (ZW<35%)

Onderdelen van het ‘Werkfit Maken’ traject:

  • Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit; hierbij ligt de focus op het verhogen van de fysieke en psychische weerbaarheid. Wanneer je belemmeringen ondervindt gaan we samen op zoek naar hoe je hiermee kunt omgaan zodat deze je niet langer tegenhouden in je terugkeer op de arbeidsmarkt.
  • Arbeidsmarktpositie in beeld brengen; met behulp van een KernTalentenanalyse maken we duidelijk waar voor jou de beste kansen liggen en in welke richting – passend bij jouw sterke KernTalenten, jouw mogelijkheden, opleiding, interesses, affiniteiten en werkervaring – jouw toekomstige werkgever gezocht moet worden.
  • Versterken van de werknemersvaardigheden; dit zal worden ingezet wanneer je als werkzoekende al wat langer uit het arbeidsproces bent. Er wordt gewerkt aan het (weer) opbouwen van een arbeidsritme en de vaardigheden die nodig zijn om een goed werknemer en collega te zijn.

Aanmelden kan via je UWV-contactpersoon. Zie voor deze dienstverlening ook:

Hoogbegaafd in Bedrijf