Wat zijn kerntalenten?

Er zijn 23 kerntalenten, waaronder 3 dimensies van creativiteit, 3 rond organisatietalent, 3 rond zin voor initiatief, 6 rond emotionele talenten op individueel niveau en op groepsniveau, 2 rond rationaliteit, 3 rond commercialiteit, 3 rond naar buiten treden, etc.

Al je kerntalenten samen weerspiegelen je ‘aard’, je ‘potentieel’ en je ‘intrinsieke motivatie’. Ze vormen de blauwdruk van je persoonlijkheid met al jouw sterktes en zwaktes, nog onder de laag van klassieke talenten, aanleg, competenties en vaardigheden.

Je aard is je ‘zijn’, je karakter, je natuur. Het zijn je persoonlijkheidseigenschappen. Jouw potentieel is het ‘zullen kunnen’, je klassiek talent, wat je goed zal kunnen, mits je de daarvoor benodigde fysieke en intellectuele capaciteiten hebt en de juiste opleiding en voldoende oefening. Je intrinsieke motivatie is je ‘willen’, je behoefte, wat je leuk vindt en echt graag doet.

Samen vormen de kerntalenten je set van sterke en minder sterke eigenschappen en bepalen de mogelijkheden waarover je beschikt. Op het fundament van je kerntalenten kunnen klassieke talenten en competenties verder ontwikkeld worden. Kerntalenten geven dus nog niet aan of je een vaardigheid of competentie nu al verworven hebt, dus of je iets nu al kunt.

Externe factoren zoals levensgebeurtenissen, cultuur, opvoeding, intelligentie, geslacht, enz. hebben invloed op de ontwikkeling van je kerntalenten.

Ieder van de 23 kerntalenten kan sterk, half of klein aanwezig zijn. De sterke kerntalenten vormen de bron van je positieve krachten en geven je energie. Het liefst vind je 80-85 % van je sterke kerntalenten in je baan terug om met plezier te (blijven) werken en om energieverlies te voorkomen.

Waarvoor is de kennis van je kerntalenten zinvol?

Een goed inzicht in jouw persoonlijkheid met al je sterktes en ook je zwaktes heb je nodig wanneer je een belangrijke keuze in je leven moet maken, zoals een profiel op school kiezen, een studie of opleiding, of als je een beslissing moet nemen over een beroep of baan.

Als je je sterke én kleine kerntalenten kent, kun je energieverlies voorkomen. Er zijn twee ernstige vormen van energieverlies. Als minder dan 70 % van je sterke kerntalenten in je baan aangesproken worden, geeft dat een kans op een bore-out. Bij een bore-out voel je een gemis en verlies je energie door verveling.

De tweede ernstige vorm van energieverlies is een burn-out. De kerntalenten die je in mindere mate hebt, zijn je kleine kerntalenten. Die geven je grenzen aan. Kleine kerntalenten zeggen niet dat je iets niet kunt. Wel heb je voor de ontwikkeling van kleine kerntalenten meer energie en oefening nodig dan iemand anders met gelijke intelligentie die er juist wel een sterk kerntalent voor heeft. Als je veel van je kleine kerntalenten moet inzetten en dat over een langere tijd, kost je dat veel energie en loop je het risico op een burn-out.