Aanbod voor particulieren en zzp’ers

Kerntalentenanalyse en coaching vinden in principe online of in Delft plaats.

Er zijn vijf mogelijkheden die aan individuele wensen en behoeften aangepast kunnen worden.

1. Kerntalentenanalyse

Bij de eerste mogelijkheid vul je thuis een online-vragenlijst in over activiteiten die je als kind leuk vond. Daarna volgt een afspraak met een gecertificeerde kerntalentenanalist. Tijdens deze afspraak bespreekt de kerntalentenanalist de vragenlijst met je. Je krijgt dan al direct mondeling een eerste terugkoppeling en toelichting. Na afloop wordt de uitslag van de kerntalentenanalyse opgestuurd. Deze mogelijkheid is vooral geschikt voor leerlingen en studenten en voor het verkennen van talenten van een afdeling of team. Kosten: 495 Euro.                       Kosten t/m 25 jaar: 395 Euro.

2. Kerntalentenanalyse met uitgebreid verslag

Het verslag is uitgebreider. Naast de uitslag van de kerntalentenanalyse wordt er een beknopt advies gegeven. Nadat je het verslag hebt ontvangen wordt er een afspraak gemaakt voor een telefonische nabespreking van een half uur. Deze mogelijkheid is vooral geschikt voor een concrete loopbaanvraag. Kosten: 895 Euro

3. Kerntalentenanalyse plus diepte-interview

Bij de derde mogelijkheid neemt de kerntalentenanalist ook een diepte-interview af en vraagt je naar voor de kerntalentenanalyse belangrijke gebeurtenissen. Na afloop wordt een zeer uitgebreid verslag met advies opgestuurd. Daarin wordt de ontwikkeling van je kerntalenten gekoppeld aan je achtergrond en levensloop. Je risicofactoren voor een burn-out of bore-out worden toegelicht en mogelijke levensparadoxen. Nadat je het verslag hebt ontvangen volgt er binnen twee weken een telefonische nabespreking van een half uur. Kosten: 1195 Euro

4. Beroepskeuzetest met adviesgesprek

De beroepskeuzetest kan gecombineerd worden met ieder van de bovengenoemde mogelijkheden van kerntalentenanalyses en wordt na de uitslag van de kerntalentenanalyse afgenomen. Hierbij maak je een keuze uit beroepen en branches die je aanspreken. Je leert hoe je de lijst met jouw kerntalentencombinatie naast je lijst met je favoriete beroepen en branches kunt leggen om te onderzoeken of je talenten aansluiten bij de competenties en vaardigheden die bij je beoogde keuze gevraagd worden. Kosten 195 Euro incl. box met kaarten.

5. Coachtraject voor (hoog)begaafden

Het coachtraject vindt plaats in aansluiting na een een kerntalentenanalyse met diepte-interview. Er zijn verschillende mogelijkheden:
– Coaching bij de bewustwording van de betekenis van hoogbegaafdheid voor de jezelf.
– Coaching bij (hoog)sensitiviteit en belastbaarheid, bij perfectionisme en faalangst.
– Coaching ter preventie van of na burn-out of bore-out.
– Coaching bij loopbaanvragen, bijvoorbeeld promotie, remotie, demotie en keuzestress.
– Coaching als je (te) hoge eisen aan een baan, collega’s of leidinggevenden stelt.

Informeer vrijblijvend na de mogelijkheden.

Omdat Stichting Galileo geen winstoogmerk heeft, zijn de prijzen gematigd.

Stichting Galileo brengt geen btw in rekening.

Vergoeding door werkgever

Indien uw werkgever binnen de werkkostenregeling de kosten van een kerntalentenanalyse en coaching aanwijst als gerichte vrijstelling (zie paragraaf 20.1.3 van het Handboek Loonheffingen), is uw werkgever over de kosten van de kerntalentenanalyse geen loonbelasting verschuldigd.

Loopbaantraject Rijksambtenaren

Voor rijksambtenaren is er een Vergoeding Loopbaantraject Rijksambtenaren mogelijk via de Regeling Loopbaanadvies van het A+O fonds Rijk. De aanvraag kan worden ingediend zonder dat er toestemming van een leidinggevende vereist is. In december 2022 loopt de regeling af.

Loopbaantraject Rijksambtenaren