Aanbod voor particulieren en zzp’ers

Kerntalentenanalyse en coaching vinden in principe online of in Delft plaats.

Er zijn vijf mogelijkheden die aan individuele wensen en behoeften aangepast kunnen worden.

1. Kerntalentenanalyse basis

Je vult je een online-vragenlijst in over activiteiten die je als kind leuk vond. Daarna volgt een afspraak met een gecertificeerde kerntalentenanalist. Tijdens de afspraak bespreekt de kerntalentenanalist de vragenlijst met je. Je krijgt dan al direct mondeling een eerste terugkoppeling en toelichting. Na afloop worden de resultaten van de kerntalentenanalyse opgestuurd. Nadat je de uitslag hebt ontvangen volgt binnen twee weken een telefonische nabespreking van een half uur. Deze mogelijkheid is vooral geschikt voor leerlingen en studenten. Kosten: 695 Euro.     Kosten t/m 25 jaar: 525 Euro.

2. Kerntalentenanalyse plus diepte-interview

Je vult een online-vragenlijst in over activiteiten die je als kind leuk vond. Daarna volgt een afspraak met een gecertificeerde kerntalentenanalist. Tijdens de eerste helft van de afspraak bespreekt de kerntalentenanalist de vragenlijst met je. Tijdens de tweede helft neemt de kerntalentenanalist een diepte-interview af en vraagt je naar voor de kerntalentenanalyse belangrijke gebeurtenissen. Na afloop wordt een zeer uitgebreid verslag met advies opgestuurd. Daarin wordt de ontwikkeling van je kerntalenten gekoppeld aan je achtergrond en levensloop. Je risicofactoren voor een burn-out of bore-out worden toegelicht en mogelijke levensparadoxen. Nadat je het verslag hebt ontvangen volgt er binnen twee weken een telefonische nabespreking van een half uur. Kosten: 1375 Euro

3. Loopbaanadvies met kerntalentenanalyse

Het loopbaanadvies omvat drie gesprekken. Je vult thuis een online-vragenlijst  in over activiteiten die je als kind leuk vond. Tijdens het eerste gesprek wordt de vragenlijst met je besproken en neemt de kerntalentenanalist een en diepte-interview af. Daarna krijg je een uitgebreid verslag en maak je thuis een beroepskeuzetest. Tijdens het tweede gesprek wordt de uitslag van de beroepskeuzetest gekoppeld aan de resultaten van je kerntalen-tenanalyse en krijg je een verdiepingsopdracht. Tijdens het derde gesprek worden je ontwikkelingsmogelijkheden besproken en een toekomstvisie hoe je met je carrière om kan gaan. Kosten: 1690 Euro

4. Beroepskeuzetest met adviesgesprek

De beroepskeuzetest kan gecombineerd worden met ieder van de bovengenoemde mogelijkheden van kerntalentenanalyses en wordt na de uitslag van de kerntalentenanalyse afgenomen. Hierbij maak je een keuze uit beroepen en branches die je aanspreken. Je leert hoe je de lijst met jouw kerntalentencombinatie naast je lijst met je favoriete beroepen en branches kunt leggen om te onderzoeken of je talenten aansluiten bij de competenties en vaardigheden die bij je beoogde keuze gevraagd worden. Kosten 205 Euro incl. box met kaarten.

5. Coachtraject voor (hoog)begaafden

Het coachtraject vindt plaats in aansluiting na een een kerntalentenanalyse. Er zijn verschillende mogelijkheden:

– Coaching met ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
– Coaching bij de bewustwording van de betekenis van hoogbegaafdheid voor de jezelf.
– Coaching bij (hoog)sensitiviteit en belastbaarheid, bij perfectionisme en faalangst.
– Coaching ter preventie van of na burn-out of bore-out.
– Coaching bij loopbaanvragen, bijvoorbeeld promotie, remotie, demotie en keuzestress.
– Coaching als je (te) hoge eisen aan een baan, collega’s of leidinggevenden stelt.

Stichting Galileo brengt geen btw in rekening.

Omdat Stichting Galileo geen winstoogmerk heeft, zijn de prijzen gematigd.

Informeer vrijblijvend na de mogelijkheden.

Vergoeding door werkgever

Indien uw werkgever binnen de werkkostenregeling de kosten van een kerntalentenanalyse en coaching aanwijst als gerichte vrijstelling (zie paragraaf 22.1.3 van het Handboek Loonheffingen), is uw werkgever over de kosten van de kerntalentenanalyse geen loonbelasting verschuldigd.

Loopbaantraject Rijksambtenaren

Voor rijksambtenaren is er een Vergoeding Loopbaantraject Rijksambtenaren mogelijk via de Regeling Loopbaanadvies van het A+O fonds Rijk. De aanvraag kan worden ingediend zonder dat er toestemming van een leidinggevende vereist is. In december 2023 loopt de regeling af.

Loopbaantraject Rijksambtenaren

Contact: info@stichtinggalileo.nl