Workshops

Stichting Galileo verzorgt workshops over de volgende onderwerpen: De werking van de KernTalentenanalyse voor particulieren of onderwijsinstellingen en bedrijven, Hoogbegaafdheid, Verveling, Bore-out en stress, Burn-out, Motivatie, uitstelgedrag en faalangst.

Wil je meer informatie: stuur een mail naar info@stichtinggalileo.nl

Keurmerk Noloc Erkend Loopbaanprofessional-1NOLOC Week van de Loopbaan van 13 tot 17 september 2021

Week van de Loopbaan Stichting Galileo was een van de partners van de Week van de Loopbaan 2021 en heeft haar praktijk opengesteld tijdens de Week van de Loopbaan op 15 september 2021 van 14.00 tot 15.00 uur.

logo-2021Anna Geburtig heeft een Online Workshop verzorgd over de werking van de Kern-Talentenanalyse met test in de Week van de Hoogbegaafdheid op vrijdag 12 maart 2021

logo-2020 week van de hoogbegaafdheidAnna Geburtig heeft samen met een collega  op 14 februari 2020 het HB-café ‘voor beginners’ in Delft verzorgd.

Vaak komen mensen er pas op volwassen leeftijd achter dat ze (mogelijk) hoogbegaafd zijn. Er gaat dan een heel nieuwe en misschien zelfs wel verwarrende wereld open. Op deze avond gaven zij een inleiding in de huidige kennis over hoogbegaafdheid bij volwassenen. Ook was er veel aandacht voor ervaringen van de aanwezigen. Enkele vragen die aan bod zullen komen: Welke gevoelens ervaar je of heb je ervaren toen je ontdekte dat je (mogelijk) hoogbegaafd bent? Ervaar je een kloof in de omgang met anderen? Hoe ga je positief om met je hoogbegaafdheid?

De thema’s die de aanwezigen bezig hielden en daaromtrent vragen waren divers:

– Evenwicht tussen uitdaging en overprikkeldheid? – Hoe voorkom ik dat ik me met een overprikkelde hoofd terugtrek uit mijn omgeving? – Hoe ga je om met heel brede interesses (werk)?

– Hoe te functioneren / jezelf te blijven in een niet-passende omgeving? Doordat je op een andere ‘frequentie’ leeft? – Hoogbegaafde tendeert kameleongedrag te vertonen. Wat is beter, hoe kan het anders? – Hoe bespreek je hoogbegaafdheid met iemand waarvan je vermoedt dat hij of zij hoogbegaafd is?

– Hoe om te gaan met ‘ondergesneeuwde’ hoogbegaafdheid waardoor men eindigt in de psychiatrie? – Hoogbegaafdheid en misdiagnoses? Hoe werken ‘labels’ bij hoogbegaafdheid? – Chronisch ziek en hoogbegaafd? Hoe doe je dat als je weinig of geen energie hebt?

– Stel: mogelijk geen hoog IQ, maar wel de zijnskenmerken: Wat moet je hiermee? Of ben je dan HSP? – Kun je jezelf ‘voor de gek’ houden in het hoogbegaafd zijn ? (Imposter-syndroom?) – Wanneer weet je het zeker?

– Hoe zeg je dat je hoogbegaafd bent op je werk? – Hoe ga je om met hoogbegaafdheid in het zoeken naar werk en het overtuigen van een werkgever zonder arrogant over te komen?

– Als ik iets niet interessant vindt, dan sla ik het niet op … met geen mogelijkheid, is dat HB? Of …?

– M.b.t. Dabrowski hoe kan je daar het beste mee beginnen / verdiepen?

– Ok. HB. En dan, hoe vind je werk dat bij je past? Wat wel / juist niet?

Ontdek je talenten met de KernTalentenanalyse
Stichting Galileo heeft in de Week van de Hoogbegaafdheid op 12 maart 2019 een workshop gegeven over de werking van de KernTalentenanalyse met een voorproefje.

Bij een KernTalentenanalyse word je gevraagd wat je als kind tussen 4 en 12 jaar graag deed. Daaruit worden je KernTalenten afgeleid die je als volwassene hebt. Je sterke KernTalenten geven aan wat je graag doet en je kleine KernTalenten geven je grenzen aan.

Door je hoge intelligentie kun je als hoogbegaafde op veel terreinen goed zijn, maar dat betekent niet, dat je al die dingen ook graag doet. Als je in je werk veel je kleine KernTalenten moet inzetten, kost dat energie en ligt het gevaar van burn-out op de loer. Als je je sterke KernTalenten onvoldoende tot niet kan inzetten, het gevaar van bore-out.

Na een KernTalentenanalyse komt veel positieve energie vrij en weet je waar je hart én je potentieel ligt.

‘Slimme studenten’, informatie- en discussiebijeenkomst

Op 14 maart 2019 heeft Stichting Galileo een informatie- en discussiebijeenkomst over hoogbegaafdheid bij studenten georganiseerd. Hoe kan je hoogbegaafdheid herkennen? Wat kan de kennis van je KernTalenten bijdragen aan het uitstippelen van je loopbaan en welbevinden en wat kunnen KernTalenten zeggen over je motivatie, uitstelgedrag, faalangst, verveling of burn-out-gevaar?

Misschien had je meer verwacht van je studie, misschien vind je je professor/docent dom of voel je je onzeker over je capaciteiten of heb je ronduit geen motivatie meer om je studie af te ronden? In deze bijeenkomst kom je meer te weten over hoogbegaafdheid en gaan we met elkaar in gesprek om je vragen en behoeften in kaart te brengen. Daarbij zal de toegevoegde waarde van de KernTalentenanalyse voor hoogbegaafden toegelicht worden.

Week van de hoogbegaafdheid logo-2019

Wat is saai? Wat is verveling? Wat heeft verveling met hoogbegaafdheid te maken? Is verveling hetzelfde als bore-out?

Op 30 november 2018 heeft Anna Geburtig samen met een collega een workshop (HB-café) voor het IHBV in Delft verzorgd over verveling op het werk en bore-out in Duurzaamheidscentrum De Papaver.

In dit HB-café werd vanuit verschillende perspectieven naar verveling en bore-out gekeken en er werden verschillende theorieën besproken. Er is namelijk niet één juiste theorie en ervaringen van hoogbegaafden met situaties van verveling hebben overeenkomsten maar zijn ook individueel en afhankelijk van verschillende factoren zoals bijvoorbeeld je karakter. We zoomden vooral in op verveling op het werk en er werden uit het onderzoek ‘Werkbeleving onder hoogbegaafde werkenden’ resultaten over verveling op het werk gepresenteerd. Workshopdeelnemers gingen met eigen ervaringen aan de slag en konden met tafelgenoten ervaringen en tips uitwisselen. We hebben ook besproken wat de kennis van KernTalenten kan bijdragen aan verandering.

logo-weekvdhb-2018

Ontdek je talenten met de KernTalentenanalyse
Stichting Galileo heeft in de Week van de Hoogbegaafdheid op 14 maart 2018 een workshop gegeven over de werking van de KernTalentenanalyse met een voorproefje.
Door je hoge intelligentie kun je als hoogbegaafde op veel terreinen goed zijn, maar dat betekent niet, dat je al die dingen ook graag doet. Als je in je werk veel je kleine KernTalenten moet inzetten, kost dat energie en ligt het gevaar van burn-out op de loer. Als je je sterke KernTalenten onvoldoende tot niet kan inzetten, het gevaar van bore-out.
Na een KernTalentenanalyse komt veel positieve energie vrij en weet je waar je hart én je potentieel ligt.

In de Week van de Hoogbegaafdheid was Stichting Galileo van maandag 12 t/m vrijdag 16 maart 2018 ook aanwezig in de publiekshal van het Gemeentehuis van Delft (in het stationsgebouw van Delft) en heeft in samenwerking met het IHBV (Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen) informatie over hoogbegaafdheid en ook over de KernTalentenanalyse gegeven.

https://www.weekvandehoogbegaafdheid.nl/

Logo Week van de hb 11-19-03-2017

Ontdek je talenten met de KernTalentenanalyse
Stichting Galileo heeft in de Week van de Hoogbegaafdheid op 15 maart 2017 een workshop voor (hoog)begaafden over de werking van de KernTalentenanalyse gegeven in het Centrum Nieuwe Langendijk 3 (Centrum NLD3) in Delft.

Inloopmiddag voor hoogbegaafden
Op dinsdag 14 maart 2017 was in DOK Delft (bibliotheek) o.a. Anna Geburtig van Stichting Galileo aanwezig.

Presentatie van het boek ‘Hoogbegaafde volwassenen. Zet je gaven intelligent en positief in’.
Op zondag 12 maart 2017 was de feestelijke presentatie van het boek bij boekhandel Huyser in Delft. Noks Nauta van het IHBV en Anna Geburtig van Stichting Galileo waren aanwezig. Het boek werd aangeboden aan Aletta Hekker, wethouder gemeente Delft.

Training aan het WERK met je talenten. Stichting Galileo heeft een training voor (Hoog)begaafden gegeven in samenwerking met Van Driel Stoffer Loopbaanbegeleiding & Coaching in twee dagdelen op 7 oktober en 11 november 2016 in Delft. De training was bedoeld voor (hoog)begaafden die een KernTalentenanalyse hebben gedaan. In de training werd o.a. ingegaan op de achtergrond van hoogbegaafdheid, positieve psychologie, growth- en fixed mindset, werkwaarden en het kernkwadrant. O.a. de volgende vragen kwamen aan bod: ‘Hoe presenteer je jezelf?’ ‘Hoe vertel je daarbij iets over je sterke KernTalenten?’ ‘Vertel je tijdens een sollicitatiegesprek meteen dat je hoogbegaafd bent?’ Het ging over netwerken en nog veel meer en de training werd afgesloten met de handleiding voor een actieplan zodat de deelnemers na de training zelf verder konden.

logo-WeekvdHB-2016-1

Aan het WERK met je talenten. Stichting Galileo heeft in de Week van de Hoogbegaafdheid op 17 maart 2016  samen met Van Driel Stoffer Loopbaanbegeleiding & Coaching een workshop voor (hoog)begaafden gegeven. Het Delphi-model over hoogbegaafdheid werd uitgelegd, de werking van de KernTalentenanalyse én de mogelijkheden van loopbaanbegeleiding & coaching werden toegelicht.

In je kracht staan. Door gebruik van je talenten. Stichting Galileo heeft op 21 september 2015 een workshop gegeven over de werking van de KernTalentenmethode voor de VVAO (Vereniging van vrouwen met hogere opleiding), afdeling Delft.

Welke baan moet ik kiezen? Gebruik je talenten. Stichting Galileo heeft op 3 en 6 juli 2015 twee workshops gegeven over de werking van de KernTalentenanalyse in het Yoga Café van Yoga Studio Jnana in Delft.

Talenten, vooroordelen en blinde vlekken. Stichting Galileo heeft op 28 maart 2015 een workshop gegeven op het Festival van Talent in Eindhoven.

Verbinden van verschillen en de KernTalentenmethode. Stichting Galileo heeft op 10 maart 2015 een lezing gegeven voor Rotary Club Delft-Vrijhof.

Wil je weten wat je unieke talenten zijn? Heb je geen zin meer om aan je zwakke punten te werken? Stichting Galileo heeft een informatiebijeenkomst met lezing verzorgd over de KernTalentenanalyse op 20 februari 2015 in het kantoor van Van Driel Stoffer Loopbaanbegeleiding & Coaching in Delft.

Geen zin meer om aan je zwakke punten te werken? Stichting Galileo heeft op 21 januari 2015 een lezing gegeven voor Rotary Club Delft-Vermeer.

Talenten, vooroordelen en blinde vlekken. Stichting Galileo heeft op 16 januari 2015 een workshop gegeven bij het HB (Hoogbegaafden)-Café in Delft van het IHBV (Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen).

Met de KernTalentenanalyse kun je ontdekken wie je precies bent en welke professionele keuzes je het beste kunt maken.

De KernTalentenanalyse geeft antwoord op vragen als ‘Waarom krijg ik geen energie meer van mijn werk? Welke baan kies ik? Neem ik deze promotie wel of niet aan? Start ik een eigen zaak? Welke studie past bij mij? Ik ben hoogbegaafd maar wat ik moet ik kiezen? Wat maakt me eigenlijk gelukkig?’ Het verslag dat je ontvangt kun je levenslang gebruiken.

Anna Geburtig werkt bij Stichting Galileo: “De KernTalentenanalyse is de enige test ter wereld die je authentieke persoonlijkheid gedetailleerd en genuanceerd in kaart brengt. De test is bovendien heel eenvoudig in een uur in te vullen. Mensen hebben er zelfs plezier in om de test te doen.”

De KernTalentenanalyse is voor iedereen die graag wil weten wat zijn/haar talenten zijn om een bewustere en positieve keuze te kunnen maken. Dat kan een studie- of loopbaankeuze zijn. Door de genuanceerdheid is de methode ook zeer geschikt voor hoogbegaafden.

Anna vertelt enthousiast: “De KernTalentenanalyse is een assessment. Maar dan anders. De KernTalentenanalyse is een HR-instrument dat de complexiteit van mensen aankan én is een positieve benadering van je persoonlijkheid. Bij deze methode hoef je geen ingewikkelde dingen te doen. Je vult alleen een vragenlijst in.” Het is een bijzondere vragenlijst. Je kruist namelijk aan wat je favoriete speelgoed wat  je in je kindertijd (tussen 4 en 12 jaar) het liefste deed. Wat je toen heel leuk vond zegt alles over je KernTalenten. De methode kent 23 KernTalenten, waaronder creativiteit, organisatietalent zin voor initiatief, emotioneel talent op individueel niveau en op groepsniveau, rationaliteit, commercialiteit, naar buiten treden, etc. De KernTalenten kunnen sterk, half of klein zijn. Dat zijn 94 miljard mogelijke combinaties. Anna vindt: “Je bent als mens uniek en niet in een ‘type’ of binnen een hokje samen te vatten en daar doet de KernTalentenanalyse recht aan.”