Aanbod

Er zijn verschillende trajecten voor particulieren en zzp’ers, bedrijven en UWV-cliënten.

Aanbod voor particulieren en zzp’ers

Aanbod voor bedrijven

UWV-cliënten

Stichting Galileo brengt geen btw in rekening.

Vergoeding door werkgever

Indien uw werkgever binnen de werkkostenregeling de kosten van een KernTalentenanalyse en coaching aanwijst als gerichte vrijstelling (zie paragraaf 20.1.3 van het Handboek Loonheffingen), is uw werkgever over de kosten van de KernTalentenanalyse geen loonbelasting verschuldigd.

Loopbaantraject Rijksambtenaren

Voor rijksambtenaren is er een Vergoeding Loopbaantraject Rijksambtenaren mogelijk via de Regeling Loopbaanadvies van het A+O fonds Rijk. De aanvraag kan worden ingediend zonder dat er toestemming van een leidinggevende vereist is. Uiterlijk in december 2023 loopt de regeling af.

Loopbaantraject Rijksambtenaren